1396/07/12
تاريخ شروع كلاسهاي آزمايشگاه
 
تاريخ شروع كلاسهاي آزمايشگاه بعد از اتمام تاريخ حذف و اضافه آموزش و از 96/07/15 خواهد بود . همينطور از قسمت پيوندهاي مرتبط، دستوركار آزمايشگاه را از جلسه اول بهمراه داشته باشيد.
تعداد بازدید:
246
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.