1396/02/09
تاريخ امتحان پايان ترم نيمسال دوم 96 - 95
امتحان پايان ترم آزمايشگاه مدار و اندازه گيري براي كليه گروهاي درسي(برق، كامپيوتر، هوافضا) در روز چهارشنبه مورخ 3 / 3/ 1396 راس ساعت 12 در كلاسهايي كه آموزش تعيين خواهد نمود، برگزار ميشود.
تعداد بازدید:
213
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.