1396/01/14
تشكيل كلاس روز سه شنبه مورخ 96/1/15
                  
احتراما به اطلاع مي رساند با توجه به تقاضاي برخي از دانشجويان كلاس آزمايشگاه مدار در روز سه شنبه 15 فروردين تشكيل خواهد شد و موضوع انتقال آن به زمان ديگر منتفي است.            آقاي مطهري فر       
تعداد بازدید:
216
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.