1395/11/13
تاريخ شروع كلاسهاي آزمايشگاه
تاريخ شروع كلاسهاي آزمايشگاه بعد از اتمام تاريخ حذف و اضافه آموزش و از 95/11/23 خواهد بود . همينطور از قسمت پيوندهاي مرتبط، دستوركار آزمايشگاه را از جلسه اول بهمراه داشته باشيد.
تعداد بازدید:
213
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.