1397/07/04
تاريخ شروع كلاسهاي آزمايشگاه نيمسال اول 98 - 97
تاريخ شروع كلاسهاي آزمايشگاه بعد از اتمام تاريخ حذف و اضافه آموزش و از 97/07/16 خواهد بود . همينطور ازقسمت دستوركار اين سايت،قسمت دستوركار كلي پيوست شده يا از انتشارات پرينت گرفته ودستوركار آزمايشگاه را از همان جلسه اول بهمراه داشته باشيد.
تعداد بازدید:
94
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.