ثابت

سلف قطعه اي الكترونيكي ، غيرفعال (پسيو) و دوپايه است كه به آن سيم پيچ يا القاگر نيز مي گويند. عملكرد اصلي سلف ، مقاومت در برابر تغييرات جريان الكتريكي مي باشد. اين قطعه معمولا از رسانايي مانند يك سيم كه به صورت سيم پيچ درآمده و به دور هسته اي از جنس خاص پيچيده شده تشكيل مي شود.

 
 
 
 

وقتي كه جرياني از سيم پيچ بگذرد ، انرژي به صورت ميدان مغناطيسي در سيم پيچ ذخيره مي شود . زماني كه شدت جريان تغيير كند ، ميدان مغناطيسي متغير با زمان ، ولتاژي را در هادي القا مي كند و بر اساس قانون القاي الكترو مغناطيسي فارادي ، اين ولتاژ مانع از تغيير جرياني مي شود كه در سيم پيچ قرار داشت . مشخصه اصلي سلف خودالقايي يا اندوكتانس مي باشد كه واحد آن هانري است و با (H) نشان مي دهند . اكثر سلفها هسته اي آهنربايي ، ساخته شده از آهن يا فريت دارند كه سيم پيچ به دور آنها بسته مي شود و باعث افزايش ميدان مغناطيسي و القاگري مي شوند .

 

 عمل القاي الكتريكي نتيجه به وجود آمدن ميدان مغناطيسي اطراف سيمي مي باشد كه جريان الكتريكي از آن مي گذرد . جريان عبوري از سيم شار مغناطيسي متناسب با جريان به وجود مي آورد . بنابراين هر تغييري در اين جريان ، ولتاژي مي سازد كه با تغيير جريان مخالفت مي كند و مانع اين امر مي شود . اين ولتاژ كه با واحد ولت سنجيده مي شود به صورت حاصل ضرب اندوكتانس سلف در مشتق جريان نسبت به زمان محاسبه مي شود .

در اين رابطه جريان (i) برحسب آمپر و اندوكتانس (L) برحسب هانري محاسبه مي شود . اندوكتانس يك ويژگي هندسي مدار است كه مشخص مي كند با عبور شدت جرياني معين از سيم پيچ ، چه مقدار شار مغناطيسي ايجاد مي شود .هر سيم يا ماده رسانايي ، زمانيكه جريان الكتريكي از درونش عبور كند ، توليد ميدان مغناطيسي مي كند اما در ساخت سلفها از اشكال و هسته هاي مختلف استفاده مي شود تا ميدان مغناطيسي ساخته شده را تقويت كنند . پيچيدن سيم باعث افزايش تعداد خطوط شار مغناطيسي مي شود كه به مدار متصلند و باعث افزايش اندوكتانس مي شود ، هرچقدر تعداد دورهاي سيم پيچ بيشتر باشد خاصيت مغناطيسي هم بالا مي رود . راه ديگر افزايش اندوكتانس در سلف انتخاب هسته مناسب مي باشد براي مثال استفاده از مواد فرومغناطيس مانند آهن و پيچيدن سيم به دور آنها باعث افزايش چشمگير خطوط شار مغناطيسي مي شود . انتخاب هسته اي با ضريب نفوذ پذيري مغناطيسي بالا باعث چند هزار برابر شدن خاصيت القاگري سلف مي شود . 

از سلف در مدارهاي تغذيه سوئيچينگ به عنوان ذخيره كننده هاي انرژي الكتريكي و كنترل ولتاژ استفاده مي شود . همچنين سلف در سيستمهاي انتقال الكتريسيته مانند ، كاهنده ولتاژهاي حاصل از صاعقه و محدوذ كننده جريان كاربرد دارد . سلفهايي با مقدار اندوكتانس بسيار زياد نيز در شبيه سازي مدارهاي ژيراتور (چرخنده ها) مورد استفاده قرار مي گيرند.

محاسبه  اندوكتانس سلف:

براي محاسبه اندوكتانس سلف هايي كه داراي پكيج شكل بابا (شبيه مقاومت) هستند، از محاسبه توسط نوارهاي رنگي استفاده مي شود كه خلاصه ي آن را در تصوير زير مشاهده مي كنيد:

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
تاریخ به روز رسانی:
1395/07/28
تعداد بازدید:
4370
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.